۱۳۹۴ آبان ۱۶, شنبه

اطلاعیه شماره 65 کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

پیام تسلیت بمناسبت مرگ کوروش بخشنده
از دردی گریسته ام که از آن من نیست
از لذتی جان گرفته ام که از آن من نیست
با مرگی جان می سپارم که از آن من نیست
خانواده محترم بخشنده، دوستان و هم طبقه ای های کارگر!
کوروش بخشنده چهره صادق و سیمای شناخته شده جنبش کارگری ایران برای همیشه دیده از جهان فروبست. با مرگ او همه ما بهت زده و داغ دار انسان مبارزی شدیم که جهان را عاری از هرگونه ظلم و استثمار انسان به دست انسان، می خواست و بنا نهادن جامعه ای آزاد و برابر را برای همه انسانها آرزو می کرد.قلب مهربان این فعال کارگری در حالی از تپش ایستاد که دیگر تحمل فشارها و محدودیتهای تحمیل شده را نداشت. بدون شک نام و خاطر کوروش برای همیشه بر تارک تاریخ خواهد درخشید. بدین وسیله مرگ نابهنگام و اندوه ناک دوست و همرزم عزیزم را به خانواده، دوستان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و کل جنبش کارگری ایران تسلیت می گویم و خود را در غم آنان سهیم میدانم.

واحد سیده
زندان مرکزی مهاباد
آبان 94

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر